K výrobě sazenic využíváme klonového výběru sortimentu révy blíže rozpracovaného v sekci „naše odrůdy“ s možností adjustace oček konkrétního klonu na vybranou podnož v závislosti na půdních podmínkách konkrétních zamýšlených výsadeb.

Vedle plodných vinic vybíráme pro zaškolování sazenic podnožový materiál z vlastních certifikovaných podnožových vinic s vybranými klony podnoží německé firmy Reebschulle Steinmann dohlížející pravidelně na zdravotní stav svých licencovaných výsadeb.

Podnožová réva pěstovaná v trati „Dvořanky“:

Z HISTORIE „ŠKOLKAŘENÍ“

snímek z roku 1939 (archív Radmila Vrbová – Hustopeče)